Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Academillbiblioteket: Välkommen!

Öppettider

Academill ingång

Servicedisken i Agneta är öppen

måndag-onsdag och fredag kl 12-14

torsdag kl 14-17

Alla öppettider och avvikelser

Med hid-nyckel har du tillgång till samlingarna samma tider som till Academillbyggnaden. 

Välkommen till Academillbiblioteket!

Academillbiblioteket ger i första hand service till studerande, forskare och personal vid Åbo Akademi i Vasa. Biblioteket är en del av Åbo Akademis bibliotek som är ett offentligt vetenskapligt bibliotek. Läs mera om ÅAB på bibliotekets webbplats.

Satelliten

Har du frågor gällande informationssökning eller problem med e-resurser? Vi hjälper dig med att hitta artiklar, använda e-böcker etc.
Logga in på Satelliten, vår tjänst på Zoom. Vi svarar på frågor varje torsdag kl. 11-13 från 19 januari till 11 maj.

https://aboakademi.zoom.us/j/64826904092

Personal

Vi betjänar dig i Academill:

Viveca Rabb, servicechef,
050-4008201
Isabel Nygård-Anturaniemi, bibliotekarie
Linda-Marie Evertson, bibliotekarie
Ellinor Hjerpe, bibliotekarie

Servicedisken (under öppettiderna): tfn 06-3247 180
E-post: biblioteket@abo.fi