Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academillbiblioteket: Välkommen!

Öppettider

Servicedisken i Agneta är öppen måndag-fredag kl. 12-14. 

Med hid-nyckel har du tillgång till samlingarna samma tider som till Academillbyggnaden. 

På grund av coronaläget ber vi att kunderna använder ansiktsmask och gör sina ärenden så snabbt som möjligt. Endast 10 personer kan vistas samtidigt i biblioteket.

Välkommen till Academillbiblioteket!

 

Academillbiblioteket ger i första hand service till studerande, forskare och personal vid Åbo Akademi i Vasa. Biblioteket är en del av Åbo Akademis bibliotek som är ett offentligt vetenskapligt bibliotek. Läs mera om ÅAB på bibliotekets webbplats.

Satelliten

ÅAB inför online-stöd på Zoom

Har du frågor gällande informationssökning eller problem med e-resurser? Vi hjälper dig med att hitta artiklar, använda e-böcker, referenshantering etc. Logga in på Satelliten, vår nya tjänst på Zoom. Vi svarar på frågor varje torsdag kl. 11-13 från 8 april till 6 maj.

Välkomna!

https://aboakademi.zoom.us/j/62575185195

Personal

Vi betjänar dig i Academill:

Viveca Rabb, servicechef,
050-4008201
Isabel Nygård-Anturaniemi, bibliotekarie
Linda-Marie Evertson, bibliotekarie
Ellinor Hjerpe, bibliotekarie (tjänstledig), vikarie Catarina Harjunen

Servicedisken: tfn 06-3247 180
(mån-fre kl. 12-14)
E-post: biblioteket@abo.fi