Gå till huvudinnehållet

Academillbiblioteket: Hitta i samlingarna

Tryckta böcker

Kursböckerna finns i Agneta, direkt till höger vid ingången från brandgatan. Där finns även bibliotekets servicedisk. Böcker i pedagogik finns på Bokhyllan i E4. Böcker i socialvetenskaper, hälsovetenskaper, statskunskap och teknik finns på Övre torget.

Alla böcker hittas i ÅA:s söktjänst Alma. Du hittar en lista över hyllklasserna i Academill här. Observera att en del äldre, mindre efterfrågat material finns i magasin och måste beställas fram.

Åbo Akademi i Vasa förvaltar även specialsamlingar av historiskt och kulturellt värde: Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling, Minoritetsspråkssamlingen och Skolbokssamlingen. Läs närmare om specialsamlingarna i en separat guide.

E-böcker, databaser och e-artiklar

Åbo Akademis e-resurser är tillgängliga via söktjänsten Alma. Du kommer åt dem genom att logga in i Alma med ditt ÅA-användarnamn. Du kan läsa mera om ÅA:s e-bokstjänster i denna e-boksguide. Det finns även ämnesguider med länkar till ämnesspecifika resurser.

Om du söker finsk- eller svenskspråkiga böcker kan du också logga in till Biblio för att se hela utbudet (bl.a. en hel del kursböcker). Observera att Biblios e-böcker inte är sökbara i Alma.

Sök i Alma

Karta över Academillbiblioteket