Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academillbiblioteket: Hitta i samlingarna

Tryckta böcker

Kursböckerna finns i Agneta, direkt till höger vid ingången från brandgatan. Där finns även bibliotekets servicedisk. Böcker i pedagogik finns på Bokhyllan i E4. Böcker i socialvetenskaper, hälsovetenskaper, statskunskap och teknik finns på Övre torget.

Alla böcker hittas i ÅA:s söktjänst Alma. Du hittar en lista över hyllklasserna i Academill här. Observera att en del äldre, mindre efterfrågat material finns i magasin och måste beställas fram.

Åbo Akademi i Vasa förvaltar även specialsamlingar av historiskt och kulturellt värde: Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling, Minoritetsspråkssamlingen och Skolbokssamlingen. Läs närmare om specialsamlingarna i en separat guide.

E-resurser

Åbo Akademis e-resurser är tillgängliga via söktjänsten Alma. Du kommer åt dem genom att logga in i Alma med ditt ÅA-användarnamn. Du kan läsa mera om ÅA:s e-bokstjänster i denna e-boksguide. Det finns även ämnesguider med länkar till ämnesspecifika resurser.

Observera att Biblios e-böcker inte finns i Alma, logga in till Biblio för att se hela utbudet (bl.a. en hel del kursböcker).

Karta över Academillbiblioteket