Gå till huvudinnehållet

Academillbiblioteket: Förvärv

Inköpsförslag

Personalen vid ÅA Vasa kan ge förslag på inköp av litteratur till Academillbiblioteket via webblanketten.

Biblioteket försöker alltid att skaffa elektroniska versioner av kursböckerna om sådana finns att tillgå. Tyvärr är det utbud på elektroniska kursböcker – speciellt på svenska – som erbjuds till organisationer mycket begränsat. Förlagen begränsar även tillgängligheten för den nyaste upplagan, ofta är enbart de äldre upplagorna av kursboken tillgängliga i elektronisk form. Dessutom fungerar tjänsterna för e-böcker olika och licenser som tillåter många användare samtidigt är dyra.

Inköp av litteratur för projekt: Observera att det i medeltal tar ca 3-4 veckor från beställningsdatum tills fakturan kommer.