Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academillbiblioteket: Fjärrlån och ÅAB-lån

Fjärrlåneservicen

Om den bok eller artikel du söker inte finns på Academillbiblioteket eller på något annat bibliotek i Vasa kan du fjärrlåna från andra bibliotek. Närmare info hittar du på ÅAB:s webbsidor. 

ÅA-studerande och personal i Vasa har också möjlighet att beställa material avgiftsfritt från ÅAB i Åbo, läs närmare på intranätet.