Gå till huvudinnehållet

Academillbiblioteket: Fjärrlån och ÅAB-lån

Fjärrlåneservicen

Om den bok eller artikel du söker inte finns på Academillbiblioteket eller på något annat bibliotek i Vasa kan du fjärrlåna från andra bibliotek. Närmare info hittar du på ÅAB:s webbsidor. 

ÅA-studerande och personal i Vasa har också möjlighet att beställa material avgiftsfritt från ÅAB i Åbo, läs närmare på intranätet.