Gå till huvudinnehållet

Cellbiologi: Tryckta böcker

Tryckta böcker

Här hittar du tips på allmänna tryckta böcker inom cellbiologi som biblioteket tillhandahåller.

Alla tryckta böcker finns i vår söktjänst Alma.

Litteratur inom cellbiologi finns både i ASA kursbokssamling och i Biocity 2:a våningen (Cellbiologi) på hyllor korridoren. Ni hittar dit genom gå rakt fram när ni kommer in på ämnet. Bokhyllorna står till vänster just före hissen. En till bokhylla finns när man går till vänster från hissen.

För att låna böcker från Biocity bör du fylla i en låneblankett som finns vid bokhyllan. Fyll i dom obligatoriska fälten och kom speciellt ihåg att skriva bokens streckkod. Streckkoden finner du inne i boken, antingen bak eller fram, på ett klistermärke där det står både Åbo Akademis Bibliotek och streckkoden. När du är färdig kan du lägga blanketten i lådan för låndekvitton som finns på hyllan. Bibliotekarien kommer att processera lånet när hen är på plats.

Sök i Alma

Hittar du inte boken vid ÅAB i Åbo?

Finns boken vid Academill-biblioteket i Vasa? Låna den gratis som ÅAB-lån! Dessa böcker hittas i Alma och känns igen av texten (VASA). Ett ÅAB-lån anländer på ca en vecka och avhämtas från Boktornet.

Finns boken på något annat bibliotek i Åbo? , så som Turun Yliopisto, Åbo yrkeshögskola eller Åbo stadsbibliotek? Låna den därifrån!

I övriga fall kan du fjärrlåna boken. För att hitta relevanta böcker kan du göra sökningar t.ex. i samdatabasen Melinda. Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift. Under år 2024 fjärrlånar även kandidatskribenter gratis!

Söktips: ämnesord

I bibliotekskatalogerna beskrivs publikationernas innehåll med ämnesord som väljs ur tesaurusar. Om du söker med samma begrepp som använts i databasen ökar du chansen att hitta någonting. I tesaurusen hittas exempel på vidare, snävare och relaterade begrepp, vilket kan hjälpa mycket när du väljer sökord. Biblioteken använder ämnesord ur 

Tips på tryckta böcker