Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cellbiologi: Avhandlingar

Åbo Akademis forskningspublikationer

   Årligen produceras ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar samt 1 400 vetenskapliga publikationer vid Åbo Akademi

Pro-gradu avhandlingar

Fr.o.m 1.8.2018 publiceras alla ÅA:s gradun elektroniskt, i Åbo Akademis publikationsarkiv.  Mer information om hur du publicerar din gradu finns här.

Äldre tryckta pro gradu-avhandlingar finns tillgängliga i Biocity på Cellbiologin. Avhandlingarna lånas inte hem utan läses på plats. I Alma kan du kombinera sökorden gradu och ämnesord t.ex. gradu AND cellbiologi för att få fram avhandlingar om ämnet. 

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar finns i elektronisk form fr.o.m år 2003 i Åbo Akademis publikationsarkiv.

Tryckta doktorsavhandlingar finns tillgängliga både på Boktornet och i Biocity på ämnets bibliotekshyllor. De här kan lånas som vanligt. I Alma kan du göra en avancerad sökning med ämnesordet cellbiologi och begränsa Typ av material till Doktorsavhandling för att få fram avhandlingar om ämnet. 

Nya Doktorsavhandlingar i biokemi, cell- och molelkylärbiologi

Loading ...