Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Cellbiologi: Källkritik och forskningsetik

Vilka källor kan jag lita på?

När du hänvisar till information du hittar i böcker, tidskrifter eller på Internet bör du tänka dig för. Vem har skrivit och publicerat informationen? Är den pålitlig? Hur bör jag gå till väga när jag presenterar mina forskningsresultat?

Här hittar du tips på vad du ska tänka på för att handla forskningsetiskt och idka god källkritik, dvs förhålla dig kritiskt till den information du inhämtar vare sig den är i tryckt eller elektronisk form eller tillgänglig på nätet.
 

Böcker om källkritik