Skip to main content

Cellbiologi: Tidskrifter

Om tidskrifter

Här hittar du tips på elektroniska tidskrifter inom cellbiologi som biblioteket tillhandahåller.

Med hjälp av tidskrifter håller du dig à jour med det senaste inom forskningen. Notera att olika tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforums sökmaskin. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala från 1-3. Ett annat sätt att få reda på en tidskrifts inflytande är att ta reda på hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports.

Sök e-tidskrifter

Dagstidningar

I databasen PressReader kan du läsa aktuella dagstidningar från hela världen, som t.ex. The Guardian, The Independent, The Washington Post, Le Monde, Le Figaro, och Dagens Nyheter.

E-tidskrifter