Gå till huvudinnehållet

Yrkeshögskolan Novia, Vård, Åbo: Böcker

Sök böcker

I Finna hittar du både tryckta och digitala resurser med samma sökning. Logga in med Novia-användarnamn så får du tillgång till e-resurser. Anslut bibliotekskortet till ditt konto när du loggar in första gången så kan du göra reserveringar och förnya dina lån.

Sök i Alma/Novia

Tryckta böcker

Novias boksamling finns i ASA-biblioteket.

Kursböcker finns på första våningen i samma hyllor som Åbo Akademis kursbokssamling. Lånetid för alla kursböcker är 14 dagar.

På första våningen finns också snabblånen. Snabblånen kan lånas vid utlåningsautomaten och bör hämtas tillbaks följande öppetdag före kl 12.00.

På andra våningen hittar man största delen av Novias boksamling. Där finns också boksamlingar för de program vid Åbo Akademi som verkar i ASA-huset: ekonomi, informationsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, statskunskap, offentlig förvaltning, forkrätt, mänskliga rättigheter. Lånetid för böckerna på andra våningen är 28 dagar.

Novias boksamling i andra våningen är uppställd enligt  samma hylluppställning som i allmänna bibliotek. I Alma framgår hyllklass och huvuduppslag. Övriga samlingar är uppställda på författare eller på titel.

Alla böcker hittas i Alma-Novia.

 

 

Övriga bibliotekskataloger