Gå till huvudinnehållet

Yrkeshögskolan Novia, Vård, Åbo: Tidskrifter

Sök tidskrifter i Alma

Sök digitala och tryckta tidskrifter i Alma -Novia.

De tryckta tidskrifter som Novia prenumerar på finns i ASA-biblioteket. Innevarande år på andra våningen.

Läs dagstidningar på webben!

ePressePress

press reader

► Inhemska dagstidningar
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (ingen distansanvändning)
► 3 användare samtidigt

► Dagstidningar från hela världen
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (även med distansinloggning)

Aktiva tidskriftsprenumerationer inom social- och hälsovård

Några exempel:

EBN - Evidence-based nursing
Förskolan
Hoitotiede (även elektroniskt format)
Nordic journal of nursing research

Nuorisotutkimus
Nuorisotyö
Nyckeln
Omvårdnadsmagasinet
Sairaanhoitaja
SMT – socialmedicinsk tidskrift
Socialpolitik
Socialvetenskaplig tidskrift
Sosiologia
Suomen sairaalahygienialehti
Terveydenhoitaja
Vård i fokus
Äldre i centrum