Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Yrkeshögskolan Novia, Vård, Åbo: Tidskrifter

Sök tidskrifter i Alma

Sök digitala och tryckta tidskrifter i Alma -Novia.

De tryckta tidskrifter som Novia prenumerar på finns i ASA-biblioteket. Innevarande år på andra våningen.

Läs dagstidningar på webben!

ePressePress

press reader

► Inhemska dagstidningar
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (ingen distansanvändning)
► 3 användare samtidigt

► Dagstidningar från hela världen
► Tillgängliga i biblioteket och i Novias datanät (även med distansinloggning)

Aktiva tidskriftsprenumerationer inom social- och hälsovård

Några exempel:

EBN - Evidence-based nursing
Förskolan
Hoitotiede
Nordic journal of nursing research
NAD – Nordic studies on alcohol and drugs
Nuorisotutkimus
Nuorisotyö
Nyckeln
Omvårdnadsmagasinet
Sairaanhoitaja
SMT – socialmedicinsk tidskrift
Socialpolitik
Socialvetenskaplig tidskrift
Sosiologia
Suomen sairaalahygienialehti
Terveydenhoitaja
Vård i fokus
Äldre i centrum