Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Yrkeshögskolan Novia, Vård, Åbo: Böcker vid ASA-biblioteket (Åbo)

Hyllklasser inom vård, Åbo

11.6               Vårdfilosofi
14                  Psykologi
14.6               Utvecklingspsykologi
14.8               Mänskliga relationer. Familjepsykologi
16.7               Forskningsmetodik
17                  Etik
17.11             Vårdetik
37.232           Äldreomsorg
37.233           Handikappvård
38.2959         Vårdpedagogik. Vårddidaktik
59                  Medicin. Hälsovård
59.03             Medicin. Hälsovård. Uppslagsverk
59.09             Medicin. Hälsovård. Historia
59.11             Människans anatomi
59.13             Mikrobiologi. Immunologi
59.2               Allmän hälsovård. Folkhälsoarbete
59.21             Vårdvetenskap. Vårdarbete. Vårdpersonal.
                      Patientens ställning i vårdgemenskapen
59.2101         Vårdvetenskap. Vårdteori
59.22             Vårdadministration
59.221           Sjukhusteknik
59.23             Förebyggande av olyckor. Första hjälpen
59.24             Socialmedicin. Miljömedicin
59.241F         Företagshälsovård
59.241S         Skolhälsovård
59.3               Hälsofrämjande. Hälso­fostran. Preventiv medicin. Friskvård
59.33             Avslappning. Sömn

Hyllklasser inom vård, Åbo

59.34             Näringslära. Dieter
59.35             Sexologi. Sexualfostran. Preventivmedel
59.4               Behandlingsmetoder. Klinisk vårdlära. Rehabilitering. Alternativ medicin
59.41             Fysioterapi. Fysiologiska behandlingsmetoder
59.42             Hjälpmedel för sjuka och handikappade
59.43             Behandling med läkemedel. Farmakologi
59.48             Kirurgi. Kirurgisk vård
59.49             Palliativ vård. Terminalvård. Sorg
59.5               Patologi. Organ. Sjukdomar
59.501           Laboratorie­undersökningar
59.51             Smittsamma sjukdomar

59.53             Inre organ. Invärtes sjukdomar
59.54             Cancersjukdomar
59.55             Nervsystemet. Neurologi
59.56             Psykiatri
59.5624         Kreativitets- och aktivitetsterapi
59.563           Mental hälsa. Depression. Stress. Sorgearbete
59.565           Självmord och förebyggandet av dem
59.567           Rusmedel (alkohol, narkotika, tobak)
59.57             Gynekologi. Obstetrik
59.58             Allergiska sjukdomar. Huden. Hudsjukdomar
59.59             Sinnesorgan. Ögon-, öron-, näs- och halssjukdomar
59.6               Hälso- och sjukvård för barn
59.8               Geriatri. Hälso- och sjukvård för äldre
59.9               Odontologi. Tandvård