Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-tent: Anmälan, bokning och e-tentnycklar

Coronainfo

Kom ihåg att tvätta händerna och tangentbord, mus och andra ytor som man kan beröra, med desinfektionsmedlel innan du börjar skriva din tent.
Kontrollera säkert avstånd i utrymmena (varannan tentplats är ur bruk).
Om du känner dig sjuk måste du skjuta upp din tent
OBS! Det är mycket vitkigt att du omedelbart avbokar en tenttid du inte behöver, så att andra studenter kan boka!
Lämna utrymmet och byggnaden genast efter att du avslutat din tent.

Rekommendation gällande användning av ansiktsmask i e-tentutrymmena
Enligt de rekommendationer som gäller vid universiteten ska ansiktsmask användas i e-tentutrymmena. Masken kan vid behov bytas under tenten. Masker finns i tentutrymmena. Studenten får också använda egen mask.
Masker, handdesi och desinficerande dukar hittas på borden i tentutrymmena. Innan du rör lådan med masker eller maskerna ska du desinficera händerna med handdesi. Så länge maskrekommendationen är i kraft får man även ta med sig dricksflaska utan etikett in i tentutrymmet.
THL:s information om ansiktsmasker
För ytterligare information och frågor, vänligen kontakta koronainfo@utu.fi.

Hur du bokar och anmäler dig till e-tent

Logga in via exam.utu.fi med ditt abo.fi-användarnamn och lösenord. (OBS! Om du studerar vid både ÅA och TY, logga in genom att klicka på det universitet vars tent du gör.)

Det finns två typer av e-tenter, dvs. Allmän tent (vem som helst kan avlägga den genom att söka fram tenten i Exam) och Personlig tent (tenten görs för dig eller en liten utvald grupp studenter – du får information om tenten till din abo.fi-e-post).

Allmän tent:

 • Klicka på Tentamina för att söka allmänna tentamina. Man kan söka på kursnamn, lärarens namn eller kurskod (ange ÅA- före kurskoden i Peppi).

 • Du kan också ha fått en länk till tenten av din lärare

 • Sökningen ger en lista på tentamina som du kan anmäla dig till. Klicka på tentamens namn, så kommer dess grunduppgifter fram.

Personlig tent:

 • Du får ett mejl från systemet med en länk. Klicka på länken för att boka tid.
  (En personlig tent kan du inte söka fram i systemet). 

Kontrollera att du väljer e-tentrum på rätt ort och notera vilket utrymme du bokat i Åbo (du kan endast logga in och tentera i det utrymme och på den dator du bokat).

Guide: Allmän info + boka e-tent pdf)

Annullera eller byta tid

Under Bokningar i exam.utu.fi listas de tentamina som du anmält dig till (plus ett sammandrag av tentamina som du redan avklarat).

 • Allmän tent: Du kan anmäla dig till samma e-tent på nytt först efter att den bokade tentamenstiden gått ut eller vanligen efter att du fått vitsord för den förra tenten (läraren kan bestämma hur många gånger du får tenta innan tenten bedöms).
  Om du inte utnyttjar din bokade tenttid (alltså inte avbokar den) så kan du inte boka en ny tid.
  Om du inte kan anmäla dig till en tent på nytt, kontakta din lärare!
 • Personlig tent: Om du inte utnyttjar din bokade tenttid (alltså inte avbokar den) så kan du inte boka en ny tid. Läraren får ett meddelande om att du inte använt din bokning och hen måste ge rätt åt dig att boka en ny tenttid.

Kom alltid ihåg att annullera bokningar du inte behöver, så att en plats blir ledig för andra studenter!

Nyckelkort

Exam-tentutrymmena är öppna tillsvidare (se inloggningssidan till exam.utu.fi för aktuell information).
OBS! ÅA:s studenter ska hämta en nyckel från Natura-husets infodisk på Universitetsbacken (hus T5 på kartan), måndagar-fredagar kl. 9.00-12.00 eller enligt överenskommelse via e-postadressen
kulkuoikeudet@utu.fi även kl. 12.00-15.30. Nyckeln aktiveras och är i kraft genast och så länge du har studierätt.
Man kan även ge fullmakt åt en annan person att hämta nyckeln: Skicka ett mejl (från din abo.fi-epost) till
kulkuoikeudet@utu.fi . I meddelandet ska framgå namnet på personen du ger fullmakt åt - hen bör ta med sig ID då hen löser ut din nyckel. Du bör även i mejlet uppge ditt eget namn, ÅA-användarnamn och studierättsnummer.
(För tenter vardagar kl. 8-15.30 kommer man in till tentrummet genom att ringa till det nummer som anges på resp. byggnads ytterdörr).

Uppdaterat 14.9.2020.

 

Vasa:

 • Hämta nyckel från studentexpeditionen i Academill, vån F4.
 • OBS pga coronarestritioner kan nyckel hämtas ENDAST TORSDAGAR KL. 9.00-14.

 • Returnera nyckeln efter tenten till studentexpeditionen eller i postlåda utanför studentexpeditionen, F4