Gå till huvudinnehållet

E-tent: Anmälan, bokning och e-tentnycklar

Hur du bokar och anmäler dig till e-tent

1. Anmäl dig till tent och boka tid för tentamen

 • Logga in via exam.utu.fi med ditt abo.fi-användarnamn och lösenord. (OBS! Om du studerar vid både ÅA och TY, logga in genom att klicka på det universitet vars tent du gör och med det universitetets användarnamn)
 • Sök fram tenten: Det finns två typer av e-tenter
  • Allmän tent: Klicka på Tentamina för att söka allmänna tentamina. Man kan söka på kursnamn, lärarens namn eller kurskod (ange ÅA- före kurskoden i Peppi); du kan också ha fått en länk till tenten av din lärare
  • Personlig tent: Du får ett mejl från systemet med en länk. (En personlig tent kan du inte söka fram i systemet). 
 • Klicka på "Boka tid för tentamen"
  • Kontrollera att du väljer e-tentrum på rätt ort och notera vilket utrymme du bokat i Åbo (du kan endast logga in och tentera i det utrymme och på den dator du bokat).

Guide: Allmän info + boka e-tent ( pdf)

2. Kontrollera att du har ett nyckelkort till e-tentrummen
Se infon t.h.

Annullera eller byta tid

Under Bokningar i exam.utu.fi listas de tentamina som du anmält dig till (plus ett sammandrag av tentamina som du redan avklarat).

 • Allmän tent: Du kan anmäla dig till samma e-tent på nytt först efter att den bokade tentamenstiden gått ut eller vanligen efter att du fått vitsord för den förra tenten (läraren kan bestämma hur många gånger du får tenta innan tenten bedöms).
  Om du inte kan anmäla dig till en tent på nytt, kontakta din lärare!
 • Personlig tent: Om du inte utnyttjar din bokade tenttid (alltså inte avbokar den) så kan du inte boka en ny tid. Läraren får ett meddelande om att du inte använt din bokning och hen måste ge rätt åt dig att boka en ny tenttid.

Kom alltid ihåg att annullera bokningar du inte behöver, så att en plats blir ledig för andra studenter!

Tentbesök - tenta vid annan högskola

Du kan även avlägga tenten vid andra högskolor.
Då du anmäler dig till tenten, vid Platsbokning, klicka på ” Anmälan till tentamen vid en utomstående utbildningsorganisation” – där framgår vilka högskolor du kan tentera vid.
Du följer regler och anvisningar för den högskolas videoövervakning och utrymmen där du tenterar. Bekanta dig med dessa i förväg. Du ansvarar också själv för att skaffa nyckeltillgång till etentutrymmena. I tentrummet loggar du in på tentdatorn enligt anvisningarna. Du loggar in i Exam via HAKA-login med användarnamnet för den högskola vars tent du skriver.
Informationen hittas på Exam-konsortiets webb.

För läraren orsakar en e-tentamen vid en annan högskola inget extra arbetet, om tentamen redan från tidigare kan tenteras i EXAM. Läraren använder endast sin egen högskolas EXAM: hen skapar tenten normalt och då studenten har avlagt tentamen skickas den in till läraren i hens egen EXAM.
I högskolornas tentamensutrymmen kan väldigt olika programvaror vara i bruk. Om det för tentamen behövs en specifik programvara, så lönar det sig att nämna det i fliken Grunduppgifter under ”Instruktioner som visas för studerande vid bokning”

 

Nyckelkort

Åbo:
ÅA:s studenter ska hämta en nyckel från Natura-husets infodisk på Universitetsbacken, Henriksgatan 2 (campuskarta, nr 6), måndagar-fredagar kl. 9.00-12.00 eller enligt överenskommelse via e-postadressen kulkuoikeudet@utu.fi även kl. 12.00-15.30. Nyckeln aktiveras och är i kraft genast och så länge du har studierätt.
Man kan även ge fullmakt åt en annan person att hämta en nyckel (denna nyckel fås endast för en begränsad tid): Skicka ett mejl (från din abo.fi-epost) till kulkuoikeudet@utu.fi . I meddelandet ska framgå namnet på personen du ger fullmakt åt - hen bör ta med sig ID då hen löser ut din nyckel. Du bör även i mejlet uppge ditt eget namn, ÅA-användarnamn och studierättsnummer.
(För tenter vardagar kl. 8-15.30 kommer man i vissa fall in till tentrummet genom att ringa till det nummer som anges på resp. byggnads ytterdörr, men det är inte alltid säkert att någon är på plats - dvs. skaffa en nyckel!).

Vasa:
Då du bokar får du en pin-kod till rummet. (Kom ihåg att kontrollera PIN-koden i din bokning via exam.utu.fi under knappen ”E-tentamens anvisningar för rummet”,  samma dag då du ska gå och tentera, för att kontrollera ifall koden bytts ut.)
Pinkoden går till e-tentrummet och Academills ytterdörr, Strandgatan 2.

(Om du redan lånat en nyckel i juni 2023 så fungerar den också, returnera nyckeln i den vita postlådan på våning E4, intill biblioteket, vid ingången till F4).