Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-tent: Tenttillfället

Skriva e-tent i tentutrymmet

Uppsök den dator som du blivit utlottad (datorns nummer finns i e-postmeddelandet du fick då du hade anmält dig). Om du glömt datorns nummer kan du logga in på vilken dator som helst i e-tentutrymmet och får då reda på vilken dator du bör använda. (Du kan tentera endast på den dator som lottats ut åt dig.)
I tentrummet finns instruktioner för hur du loggar in på datorn, följ dem!

Problem under tenten?

  • Ifall ditt tenttillfälle störs eller förhindras på grund av tekniska problem, störande händelser i tentutrymmet eller dylikt, avbryt tenten och lämna tentutrymmet. 
  • Fyll i blanketten: Meddelande om avbruten tent så snabbt som möjligt för att få ett nytt tillfälle att tentera
    • OBS! Med denna blankett kan du inte avboka tenter eller meddela att du inte avlagt en tent du bokat.
    • För att annullera en bokning eller byta tid för tentamen, logga in i exam.utu.fi - vid tentens namn kan du annullera/flytta din bokning.