Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-tent: För lärare

Hur gör du för att erbjuda e-tent?

Vad är och hur fungerar e-tent?  Se Så här fungerar e-tent (video, 12:06 min), tillhörande ppt (pdf)

Så här gör du för att erbjuda e-tentmöjlighet åt studenterna:

  • Kontrollera att e-tent lämpar sig för den typ av tent du erbjuder
  • Skapa tenten i Exam (exam.utu.fi) (se lärarguiden eller videoguide t.h.)
  • Kontrollera att studenten vet hur hen gör för att tentera via e-tent (se startsidan )
  • Korrigera tenten i Exam (se lärarguiden eller videoguide t.h.)

FAQ om Exam

Längden på tenten?
Tekniskt sett kan 1-4 h tenter erbjudas via e-tent. Notera att Instruktionen för examination och bedömning inte fastställer något om tentens längd, utan examinationsuppgifternas karaktär bestämmer längden på tenten. Tenterna kan alltså vara kortare än 4 h - då ryms flera studenter att tentera i e-tentutrymmena under en dag.

Det går inte att lägga till fler frågor i sektionen? 
Kolla om du redan nu kryssat i att frågorna ska slumpas - efter det kan du inte lägga till nya frågor.
(Dvs. kryssa i antal frågor som ska slumpas till allra sist)

Min kollega bör också komma åt tenten, hur göra? 
Be hen först logga in en gång i exam.utu.fi, efter det kan du under tentens grundinformation lägga till hen.

När jag loggar in i Exam ser jag bara en studentvy (jag kommer aldrig åt att välja roll, Lärare eller Student, då jag loggar in) 
Meddela exam@abo.fi så får du lärarroll