Gå till huvudinnehållet

E-tent: För lärare

Hur gör du för att erbjuda e-tent?

Vad är och hur fungerar e-tent?  Se Så här fungerar e-tent (video, 12:06 min)

Så här gör du för att erbjuda e-tentmöjlighet åt studenterna:

  • Kontrollera att e-tent lämpar sig för den typ av tent du erbjuder
  • Skapa tenten i Exam (exam.utu.fi) (se lärarguiden eller videoguide t.h.)
  • Kontrollera att studenten vet hur hen gör för att tentera via e-tent (se startsidan )
  • Korrigera tenten i Exam (se lärarguiden eller videoguide t.h.)

FAQ om Exam

Längden på tenten?
Tekniskt sett kan 1-4 h tenter erbjudas via e-tent. Notera att Instruktionen för examination och bedömning inte fastställer något om tentens längd, utan examinationsuppgifternas karaktär bestämmer längden på tenten. Tenterna kan alltså vara kortare än 4 h - då ryms flera studenter att tentera i e-tentutrymmena under en dag.

Hur ge förlängd tid åt en student?
Om en student har rätt till förlängd tid för tentamen, vilket ex. för en 4 h-tent skulle betyda 5 h, så behöver du för studenten ifråga dela upp tenten i två delar (dvs. två personliga tenter för den studenten). 

Det går inte att lägga till fler frågor i sektionen? 
Kolla om du redan nu kryssat i att frågorna ska slumpas - efter det kan du inte lägga till nya frågor.
(Dvs. kryssa i antal frågor som ska slumpas till allra sist)

Min kollega bör också komma åt tenten, hur göra? 
Be hen först logga in en gång i exam.utu.fi, efter det kan du under tentens grundinformation lägga till hen.

När jag loggar in i Exam ser jag bara en studentvy (jag kommer aldrig åt att välja roll, Lärare eller Student, då jag loggar in) 
Meddela exam@abo.fi så får du lärarroll