Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Historia: Databaser

Olika databastyper

Referensdatabaser ger källhänvisningar om var du hittar böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken. 

Citeringsdatabaser ger information om var en författare, artikel eller bok har citerats. 

OBS! Många databaser är både referens- och fulltextdatabaser.

Bibliotekets databaser inom ämnet historia

I databaserna nedan kan du som studerar eller forskar i historia hitta relevant information. En annan lista med databaser inom ämnet hittar du här

PCI-sökning i Alma kan du söka e-artiklar i många, men inte alla, databaser samtidigt. 

Andra biblioteksdatabaser

Google Scholar

Hitta ÅA-resurser via Google ScholarSettings → Library links → sök på ÅA och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB → save. 

Några andra nyttiga artikeldatabaser