Gå till huvudinnehållet

Historia: Hitta böcker

Sök böcker (tryckta och elektroniska) i Alma

I vår databas Alma hittar du både tryckta böcker och eböcker. Du kan söka direkt i rutan nedan, eller gå till Alma på adressen abo.finna.fi.


 

Söktips
Hur ska jag göra upp min sökfråga i databasen? I Alma hittar du söktips, t.ex. om de booleska operatorerna AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?). Här hittar du också en video om hur du hittar en viss bok på biblioteket.

Ämnesord 
Tryckta böcker i Alma är beskrivna med ALLFO-ämnesord. Du kan använda dem i din sökning för att söka material som handlar om ett visst ämne. 

Fråga biblioteket
Allt tryckt efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Hittar du inte boken vid ÅAB i Åbo?

Finns boken vid Academill-biblioteket i Vasa? Låna den gratis som ÅAB-lån! Dessa böcker hittas i Alma och känns igen av texten (VASA). Ett ÅAB-lån anländer på ca en vecka och avhämtas från Boktornet.

Finns boken på något annat bibliotek i Åbo? , så som Turun Yliopisto, Åbo yrkeshögskola eller Åbo stadsbibliotek? Låna den därifrån!

I övriga fall kan du fjärrlåna boken. För att hitta relevanta böcker kan du göra sökningar t.ex. i samdatabasen Melinda. Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift. Under år 2024 fjärrlånar även kandidatskribenter gratis!

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central (för engelspråkiga böcker) och Biblio (för svenskspråkiga böcker).
Ebook Centrals böcker finns till största del i Alma, medan Biblios böcker inte hittas där. Läs mera om eboksdatabaserna och hur man lånar och läser eböcker här:

Förutom de stora databaserna Ebook Central och Biblio har biblioteket även tillgång till flera andra eboksdatabaser. Nedan följer några exempel. I listan finns med både öppet tillgängliga databaser och sådana som ÅA betalar licens för. För muspekaren över i:et för mera information om databaserna.