Skip to main content

Historia: Tidskrifter och tidningar

Tidskrifters akademiska värde

Med hjälp av tidskrifter håller du dig à jour med det senaste inom forskningen. Notera att tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala 1–3. 

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports

Sök tidskrifter i Alma

Hittar du inte tidskriften?

Kolla samdatabasen Melinda
 

​I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln mot en avgift, vilket betyder att du får en kopia av denGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg.

E-tidskriftspaket

Bläddra fram ytterligare tidskrifter inom ditt eget ämnesområde. Välj "Browse... by subject"

Dagstidningar

Dagstidningar utgör ofta empiriskt material. På Boktornet får du tillgång till finlandssvenska tidningar sedan 1900-talets början, i huvudsak på mikrofilm. 

Sök finlandssvenska tidningar (främst på mikrofilm)

Åbo Akademis biblioteks original- och mikrofilmsbestånd av inhemska (dags)tidningar finns i databasen Tidning:

Sökord:

Sökordet kan trunkeras med $ (t.ex. afton$). Tryck på enter för att starta sökningen. För att beställa fram material, kontakta biblioteket@abo.fi.

Dagstidningar och artikeldatabaser på nätet

Pressreader

Ger tillgång till dagstidningar från hela världen