Gå till huvudinnehållet

Historia: Start

Din bibliotekarie

Profile Photo
Jessica Signell
Kontakt:
Arkens bibliotek
E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Satelliten

Har du frågor gällande informationssökning eller problem med e-resurser? Vi hjälper dig med att hitta artiklar, använda e-böcker etc.
Logga in på Satelliten, vår tjänst på Zoom. Vi svarar på frågor varje torsdag kl. 11-13 från 19 januari till 11 maj.

https://aboakademi.zoom.us/j/64826904092

Välkommen!

Den här guiden innehåller tips om hur du hittar vetenskaplig information om historia.

Har du kommentarer eller frågor, mejla mig!

Bibliotekets aktuellt

Loading ...