Skip to main content

Referenshantering (RefWorks & Mendeley): Dela referenser

Dela referenser

Panta inte på dina referenser, dela dem med dina studiekamrater och kollegor med hjälp av RefWorks och Mendeley! Skapa en gemensam referenssamling - bra då ni vill skriva en text tillsammans.

Arbetet med dina kollegor löper fint då ni på ett gemensamt ställe kan kommentera och annotera era referenser och artiklar. Mendeley erbjuder utöver detta fler sätt som du kan dela dina referenser och ta del av andras. Ett sätt är den offentliga profilsidan du kan skapa där du listar artiklar du skrivit och dina intresseområden; ett annat är grupperna du kan gå med i.

Medan RefWorks är en sluten arbetsmiljö är Mendeley i många avseenden ett öppet forum. Mendeley har på så sätt likheter med webbplatser som Researchgate och Academia.edu.

Undervisande personal, titta hit!
Samla referenser du använder i undervisningssyfte i en eller flera mappar och dela dessa med dina studerande. Smidigt, inte sant?

RefWorks: Dela referenser

1. Klicka på "Sharing" till vänster eller "Share folder" i mitten.

2. Välj mappen du vill dela. Du delar alltid en hel mapp (och eventuella mappar inom mappen) - inte enskilda referenser.

Om du inte skapat en mapp tidigare måste du göra det först och flytta de referenser du vill dela till denna mapp.

3. Ange e-postadresserna på de personer du vill dela mappen med. Personen behöver inte ha en @abo.fi-adress (men be om att få delningskoden av biblioteket). Välj också vilka rättigheter personerna ska ha:

Read = kan se/läsa
Annotate = kan se/läsa och kommentera/annotera referenserna
Modify = allt ovan och kan dessutom lägga till och radera referenser

4. Mappar som du äger och delar med andra finns under "My Folders". Klicka på de tre punkterna för att ändra vem som har åtkomst till den delade mappen.

5. Mappar som någon annan delar med dig finns under "Sharing". Klicka på de tre punkterna för att lämna mappen.

Mendeley: Dela referenser

1. För att dela referrenser, gå till Groups-sidan och skapa en ny grupp genom att klicka på "Create a new group".

2. Fyll i namn, beskrivning och ämnesområde.

3. Välj vilken av typ av grupp du vill skapa.

I de flesta fall vill du skapa en privat grupp. I Mendeleys avgiftssfria version kan du skapa upp till fem privata grupper. Grupperna kan ha max 25 medlemmar och samtliga grupper kan innehålla sammanlagt 100 mb referenser (artiklar).

 

4. Klicka på "Attach documents" för att lägga till referenser (från din egen samling). Klicka på "Invite" för att bjuda in andra användare. Pynta sidan och skriv en välkomsttext om du vill!