Gå till huvudinnehållet

Referenshanteringsprogram: Skriv och hänvisa

Skriva och hänvisa

Infoga dina referenser i din text med hjälp av Zoterotillägget i din ordbehandlare. Du kan välja mellan olika referenssystem och slutligen få en korrekt, snygg och komplett litteraturlista med ett enkelt klick!

Infoga referenser

Zotero fungerar med Word, LibreOffice och Google Docs. Om tillägget inte installerats automatiskt i ordbehandlingsprogrammet, gå till Inställningar (Edit – Preferences – Cite – Word Processors) i Zotero och aktivera därifrån.

Zotero behöver vara öppet när du börjar använda tillägget i ordbehandlingsprogrammet. Börja med att välja referensstil genom att klicka på Zoterofliken i ditt ordbehandlingsprogram. Klicka därefter Document Preferences och välj den stil du vill ha. De vanligaste referensstilarna finns färdigt i Zotero och fler kan hämtas från Zoteros webbplats.


När du vill mata in referenser i den löpande texten, väljer du Add/Edit Citation när du kommer till punkten i texten där du vill ha referensen. I den röda rutan som dyker upp skriver du författarnamnet eller titeln på verket du vill referera till, välj rätt referens, klicka enter. Du kan också göra två mellanslag i rutan för att få fram en lista på alla dina referenser att välja ifrån.

Du kan även klicka på den lilla pilen som finns bredvid Z i sökrutan och välja Classic View för att komma till ditt bibliotek och därifrån välja en referens.

Om du vill ha fler än en källa i din referens, tryck mellanslag efter att ha valt den första källan och börja söka på nytt. Om du använder Classic View väljer du Multiple Sources nertill, väljer källorna du vill ha och för över dem med den gröna pilen till rutan till höger.


 

Video: Skriva och hänvisa (3:23)

Infoga referenslista

För att lägga till en referenslista, markera stället i dokumentet där du vill ha listan. Välj Add/Edit Bibliography i Zoteromenyn och en lista bestående av de källor du använt i dokumentet infogas enligt det system du valt.