Skip to main content

Referenshantering (RefWorks & Mendeley): Skriv och hänvisa

Skriv och hänvisa (Word)

Infoga dina referenser i din text med hjälp av RefWorks eller Mendeley. Om du använder RefWorks kan du välja mellan två verktyg: Write-N-Cite eller RefWorks Citation Manager. Till Mendeley finns verktyget Cite-O-Matic.

Om jag använder RefWorks, ska jag välja Write-N-Cite eller RefWorks Citation Manager?
Write-N-Cite är mångsidigare medan RefWorks Citation Manager är modernare men saknar (för tillfället) en del viktiga egenskaper. Ett dokument binds till det verktyg som används när dokumentet skapas; det går inte att byta mitt i skrivandet. Observera att RefWorks Citation Manager kräver Word 2016.

Om vi arbetar i grupp, kan vi skriva tillsammans på en text OCH använda ett hänvisningsverktyg?
Jo, med RefWorks Citation Manager!

RefWorks: RefWorks Citation Manager

 • Fungerar på Windows + Word 2016
 • Fungerar på Mac + Word 2016
 • Fungerar på Google Docs (skild add-on, men fungerar på samma vis)
 • Kräver inte installation

Aktivera vid behov undertexter (sv/en) och se i fullskärm för bästa kvalitet.
 

RefWorks: Write-N-Cite

 • Fungerar på Windows + Word 2010-2016
 • Fungerar på Mac + Word 2008-2011
 • Kräver installation, ladda ner på Tools-sidan
 • Installerat i dataklasserna

1. Write-N-Cite finns i en egen flik i menyfliksområdet i Word. (Det ser lite annorlunda ut på Mac.)

2. När du loggat in är det bra att kolla vilket referenssystem som är valt under "Style". I bilden är Harvard-systemet valt.

I början kan du bara välja mellan några fåtal referenssystem; om det system du vill använda saknas måste du spara en kopia av systemet i ditt RefWorks-konto på webben, se här.

3. För markören till önskat ställe i din text och klicka på "Insert Citation" för att infoga din första referens. Redigera en infogad källhänvisning genom att dubbelklicka på den. Radera den genom att stryka den på samma sätt som vanlig text (Backspace/Delete).

När du kommit en bit på vägen visas de fem senaste infogade referenserna i ett snabbval.

4. Om du inte skapat mappar för dina referenser finns de i den roligt namngivna mappen "Not in Folder". Klicka på plustecknet om du vill infoga flera referenser i samma källhänvisning.

5. När du hänvisar till ett visst sidnummer anger du det i "Suffix". Skriv också nödvändiga skiljetecken och mellanslag, t.ex. [kommatecken] [mellanslag] [sidnummer].

6. Med "Hide Author" kan du utesluta författarens namn ur din källhänvisning. Det här bör du göra om du redan nämner författarens namn i meningen.

7. Använd "Make Footnote" om du vill skapa källhänvisningen som en fotnot.

Obs! För att skapa en fotnot bör du använda ett referenssystem som stöder fotnoter, t.ex. Oxford.

8. För markören till önskat ställe i din text och klicka på "Bibliography Options" och "Insert Bibliography" för att infoga källförteckningen.

9. Klicka på ”Sync My Database” om du sparar nya referenser eller referenssystem till ditt konto.

Mendeley: Cite-O-Matic

 • Fungerar på Windows + Word 2003-
 • Fungerar på Mac + Word 2008-
 • Fungerar på Linux + Libre Office
 • Kräver installation (Mendeley Desktop)

1. Du installerar Mendeley Cite-O-Matic genom att i Mendeley Desktop välja "Install MS Word Plugin".


 


2. Cite-O-Matic finns i fliken "References" i menyfliksområdet i Word. Det är bra att börja med att kolla vilket referenssystem som är valt under "Style".

3. För markören till önskat ställe i texten och klicka på "Insert Citation" för att infoga en referens. Ett litet fönster dyker upp; sök den referens du vill infoga och klicka på "OK".

4. Om du vill ange sidnummer eller utesluta författarens namn ur källhänvisningen, klicka på referensen (i detta fall Lees 2012) i Cite-O-Matic-fönstret innan du klickar på "OK".

5. I det utökade fönstret kan du ange bl.a. sidnummer. Eventuella sidförkortningar (såsom s. eller p.) kommer automatiskt med och enligt det referenssystem som du valt. För att ändra språket på förkortningarna, se sidan "Referenssystem" i denna guide.

6. För att redigera en redan infogad referens, klicka en gång på referensen i texten och därefter på "Edit Citation" (som nu ersatt "Insert Citation").

7. Om du vill infoga din referens som en fotnot måste du först infoga själva fotnoten med Words egen fotnotsfunktion (kortkommando Alt+Ctrl+F i Word på Windows). Infoga därefter referensen.

Kolla att du använder ett referenssystem som stöder fotnoter, t.ex. OSCOLA.

8. Klicka på "Insert Bibliography" när du vill infoga källförteckningen.

Mendley Cite

Du kan numera också använda en add-in i Word: Mendley Cite.