Skip to main content

Referenshantering (RefWorks & Mendeley): Referenssystem

Referenssystem

Referenssystemet styr hur dina källhävnisningar och din källförteckning ser ut. Både RefWorks och Mendeley innehåller flera hundra färdiga referenssystem. Etablerade system som Harvard, APA, MLA och Oxford finns givetvis bland dessa. Även många tidskrifters egna eller föredragna system är färdigt inmatade.

Vilket referenssystem ska jag använda?
Fråga din handledare vilket referenssystem som används i ditt ämne. Ofta används ett väletablerat system; antingen fullt ut eller med små variationer. Om systemet som ditt ämne använder inte till fullo motsvaras av ett befintligt system kan du skapa ett eget system.

Men om jag får välja själv?
Harvard och APA är vanliga referenssystem där källhänvisningarna kommer i den löpande texten (s.k. parentessystem eller författare-årtalssystem). Oxfordsystemet är ett vanligt fotnotssystem. Vancouversystemet är lämpligt för den som behöver ett system med slutnoter. Somliga system, t.ex. Chicagosystemet, finns i olika versioner och därmed lämpliga för både källhänvisningar i den löpande texten och fotnoter (välj rätt version!).

 

RefWorks: Citation Style Editor

Referenssystemen i RefWorks består av tre skilda inställningsdelar:

  • källförteckningen (Bibliography)
  • källhänvisningar i den löpande texten (Citations)
  • fotnoter (Footnotes)

 

Det första du därför ska tänka på när du gör vill göra en ändring i referenssystemet är var. Vill du ändra hur dina referenser ser ut i texten och/eller i litteraturförteckningen? Kom ihåg att det finns skilda delar för dessa och gör ändringen på rätt ställe.

Observera också att de tre inställningsdelarna i sin tur har olika referensstyper (t.ex. böcker och tidskriftsartiklar) och att du ibland kan vara tvungen att upprepa dina inställningar för flera typer. Om en referenstyp inte specificeras med en egen referenstyp styrs den av referenssystemets allmänna referenstyp (generic).

Få färdiga referenssystem i RefWorks är avsedda för både källhänvisningar i texten och fotnoter. De flesta referenssystemen saknar alltså inställningar för endera källhänvisningar i texten eller fotnoter.

RefWorks: Redigera ett referenssystem

1. Gå till Citation Style Editor om du vill redigera ett referenssystem eller om du vill ha fler referenssystem i Write-N-Cite.

2. Sök upp och klicka på det system som närmast motsvarar dina krav. Gör därefter en kopia av systemet (Save a copy). Om du saknar ett referenssystem i Write-N-Cite är det nu sparade systemet tillgängligt i Write-N-Cite (klicka på "Sync My Database").

3. Under Bibliography kan du redigera referenssystemets inställningar för källförteckningen. Lägg märke till att det finns olika referenstyper och att de har indviduella inställningar. I bilden görs en ändring som ställer in att efternamnet på den första författaren till en bok ska stå i versaler.

4. Under Citations kan redigera referenssystemets inställningar för källhänvisningarna som görs i den löpande texten. Ofta finns bara en referenstyp (generic) och då formateras alla källhänvisningar på samma vis. I bilden görs en ändring som gäller källhävnisningar vars referens har fler än tre antal författare.

Mendeley: Visual Citation Style Editor

I Mendeley består ett referenssystem av två huvudsakliga inställningsdelar:

  • källförteckningen (Bibliography)
  • källhänvisningar och fotnoter (Inline Citations)

 

Det här betyder att du ska komma ihåg att göra dina ändringar på rätt ställe. Vill du ändra hur dina referenser ser ut i texten (källhänvisning/fotnot) eller i litteraturförteckningen - eller både och? Observera också att det finns olika referensstyper (t.ex. böcker och tidskriftsartiklar) och att du ibland kan vara tvungen att upprepa dina inställningar för flera typer.

Menedeley har en bra guide med klargörande exempel, kolla den för att se hur du använder Visual Citation Style Editor!

Mendeley: Redigera ett referenssystem (Visual Citation Style Editor)

1. I Mendeley Desktop, gå till View Citation Style More Styles... och välj Get More Styles för att söka bland alla referenssystem. Högerklicka på systemet du vill redigera och välj "Edit Style". Du förflyttas nu till Visual Citation Style Editor.

2. I mitten ser du exempel på hur en referens ser ut som källhänvisning/fotnot respektive som en del av litteraturförteckningen i det föreliggande referenssystemet. För att ändra t.ex. hur författarnas namn ser ut, klicka på namnet i exemplet och gör ändringen i rutan nedanför.

När du klickar på ett element i exempelrutan öppnas det också i rutan till vänster. Det är här du raderar eller lägger till ett element. Om du tar bort ett element är det viktigt att referenssystemets uppbyggnad förblir logiskt. Kolla Mendeleys guide för vidare instruktioner.

3. Klicka på Save Save Style när du är färdig.