Skip to main content

Referenshantering (RefWorks & Mendeley): Spara referenser

Spara referenser

De flesta databaser kan spara referensen direkt till din referenshanteringstjänst. Håll utkik för "Export", "Import" eller "Save to" och spara till den referenshanteringstjänst du använder. Med referenshanteringstjänsternas webbläsartillägg kan du också spara vanliga webbsidor som en referens!

Olika sätt att spara referenser:

 • Spara och exportera direkt ur databasen du använder
 • Använd referenshaneringstjänstens webbläsartillägg (Save to RefWorks, Mendeley Web Importer)
 • Sök och spara referensen i referenshanteringstjänstens egen databas
 • Ladda upp en artikel i pdf-format, då kommer referensen på köpet
 • Det går förstås också att knacka in en referens manuellt

 

Vilken metod ska jag använda?
Pröva dig fram! Det går sällan att bara använda en metod eftersom databasernas funktionalitet skiljer sig åt. Databasernas egna exporteringsfunktioner ger ofta fullständigare uppgifter men webbläsartilläggen Save to RefWorks och Mendeley Web Importer är behändiga hjälpmedel.

RefWorks: Spara referenser, olika exempel

Spara referenser direkt i RefWorks. Ladda upp en pdf-artikel, importera referenser från andra tjänster eller skriv en referens manuellt. Du kan också ladda upp referensfiler bl.a. av typerna RIS och BibTeX eller pröva söka i någon av (de rätt få) inbyggda databaserna.

När du laddar upp en pdf-artikel utvinns referensen ur dokumentet och när du knackar in en referens behöver du ofta bara skriva titeln varefter RefWorks kan gissa vilken referens du är ute efter. Smidigt!

Alma och Tritonia. Välj "Exportera till RefWorks". Du kan också använda Save to RefWorks-webbläsartillägget, läs mera om det lägre ner på sidan.

FIXAT! Alma och Tritonia. En del diakritiskta tecken (bl.a. å, ä, ö) försvinner på vägen när du använder "Exportera till RefWorks" i Alma och Tritonia. Tecknena följer med om du använder Save to RefWorks-webbläsartillägget eller använder "Search Databases" i RefWorks. Det går förstås också att korrigera en referens i efterhand i RefWorks.

Alma och Tritonia. Exportering av vissa referenser från fliken "E-artiklar (PCI)" misslyckas. Gå i detta fall till databasens eget gränssnitt och exportera referensen eller spara referensen i dina favoriter i Alma och exportera referensen därifrån till RefWorks.

Google Scholar. Aktivera först RefWorks i Google Scholars inställningar under "Bibliografiförvaltare". Klicka på "Importera till RefWorks".

Tips! Aktivera också Åbo Akademis bibliotek under "Bibliotekslänkar". Då får du veta om biblioteket kan erbjuda artiklarna i ditt sökresultat i fulltext!

Andra databaser. Spara referensen genom att klicka på eventuell "RefWorks-knapp" i databasen. De heter ofta "Save to" eller som i Wiley (bilden) "Export" - eller använd Save to RefWorks-webbläsartillägget.

RefWorks: Save to RefWorks

 • Ett tillägg (bokmärke) till webbläsaren som hjälper dig spara referenser
 • Kan användas både i databaser och på vanliga webbsidor
 • Kan spara en vanlig webbsidas innehåll och en artikels pdf-fil (fungerar sisådär)

1. Gå till Tools-sidan och lägg till Save to RefWorks. Save to RefWorks är enklast att använda om din webbläsare har ett synligt bokmärkesfält (kolla hur du aktiverar det: Firefox | Chrome)

2. Klicka på Save to RefWorks-bokmärket när du vill spara en referens. Ett fönster öppnas på högra sidan; kolla att uppgifterna är korrekta och klicka på "Save to RefWorks".

3. Kryssa för "Save the contents of this web page?" om du vill spara innehållet från en vanlig webbsida.

4. Om webbsidan/sökresultatet innehåller många olika referenser kan du välja vilka du vill spara. Att på samma gång spara artiklarnas pdf-filer (t.ex. i ett sökresultat eller ett tidskriftsnummers innehållsförteckning) kan ibland misslyckas - gå i detta fall till artiklarnas huvudsidor om du också vill spara pdf-filerna.

Mendeley: Spara referenser, olika exempel

Mendeley Desktop. Spara referenser genom att ladda upp en pdf-artikel, söka i den integrerade databasen eller importera referenser (ris, xml- och BibTeX). Det går också bra att mata in en referens manuellt. Du som har stora samlingar pdf-artiklar kan låta Mendeley Desktop indexera dem automatiskt med "Watch Folders".

Observera att en del av referenserna i Mendeleys egen databas är skapade av andra användare och ibland visat sig vara bristfälliga.

I Mendeley Web Library, ditt Mendeley-konto på webben, kan du spara referenser på samma vis som i Mendeley Desktop. Vidare kan du också spara referenser du hittar medan du surfar runt i olika grupper och profiler på Mendeleys webbplats.

Alma och Tritonia. Välj "Exportera till: RIS" och öppna filen i Mendely Desktop eller dra filen till Mendeley Web Library. Du kan också använda Mendeley Web Importer, men kolla noga att uppgifterna överförs korrekt.

Google Scholar. Använd Mendeley Web Importer. Läs mera om Mendeley Web Importer lägre ner på sidan.

Tips! Aktivera också Åbo Akademis bibliotek under "Bibliotekslänkar". Då får du veta om biblioteket kan erbjuda artiklarna i ditt sökresultat i fulltext!

Andra databaser. Beroende på databasen kan du spara referensen genom att klicka på eventuell "Mendely-knapp" eller exportera till lämpligt filformat (t.ex. RIS). Du kan också pröva Mendely Web Importer för att spara referensen.

Mendeley: Mendeley Web Importer

 • Ett tillägg till webbläsaren som hjälper dig spara referenser
 • Kan användas både i databaser och på vanliga webbsidor
 • Kan spara en artikels pdf-fil (fungerar sisådär)
 • Inkompatibel med Ebook Centrals webbplats

1. Gå till Mendeleys webbplats och lägg till Mendeley Web Importer till din webbläsare.

2. Klicka på den röda Mendeley-ikonen när du vill spara en referens.

3. När du klickar på Mendeley-ikonen dyker ett fönster upp. Kolla att uppgifterna är korrekta och välj "Save". Observera att uppgifterna kan vara ofullständiga.

4. Om webbsidan/sökresultatet innehåller många olika referenser kan du välja vilka du vill spara. Att på samma gång spara artiklarnas pdf-filer (t.ex. i ett sökresultat eller ett tidskriftsnummers innehållsförteckning) kan ibland misslyckas - gå i detta fall vidare till artiklarnas huvudsidor för att spara pdf-filerna.