Gå till huvudinnehållet

Pedagogiska ämnen: Tryckta böcker

Tryckta böcker

Alla tryckta böcker finns i vår söktjänst Alma. Litteratur inom pedagogik finns på Bokhyllan (E4). Lånetiden är 28 dagar. Se hyllklasserna för mer detaljer. Kursböckerna finns i Agneta, lånetiden är 14 dagar.

Sök i Alma:

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken på något annat bibliotek i Vasa, låna den därifrån!

I övriga fall kan du fjärrlåna boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF). För andra uppbärs en avgift.

Den finlandssvenska skolbokssamlingen

Vid Academillbiblioteket finns en unik samling av finlandssvenska skolböcker från 1960-talet till nutid. Samlingen växer kontinuerligt och böckerna kan lånas hem. Mera information hittas här.

Söktips: ämnesord

I bibliotekskatalogerna beskrivs publikationernas innehåll med ämnesord som väljs ur tesaurusar. Om du söker med samma begrepp som använts i databasen ökar du chansen att hitta någonting. I tesaurusen hittas exempel på vidare, snävare och relaterade begrepp, vilket kan hjälpa mycket när du väljer sökord. Biblioteken använder ämnesord ur