Skip to main content

Pedagogiska ämnen: Start

Tritonia Satellite

 

Har du frågor gällande informationssökning eller problem med e-resurser? 

Tritonia Satellite ordnas 10.9 - 3.12.2020 via Zoom  LÄNK (Meeting ID: 563 705 915, passcode: 571179, de som använder mobiltelefonens app behöver endast meeting id). Häng med torsdagar kl. 10-12!

Välkomna!

 

Pedagogiska ämnen

I denna guide hittar du de viktigaste informationskällorna inom de pedagogiska ämnena. Du kan boka tid för handledning i informationssökning eller ta kontakt om du har frågor!

Användning av e-resurser

E-resurserna kan användas i ÅA:s datanät samt på distans. Logga in med ditt ÅA-användarnamn i Finna för att nå e-resurserna på distans. Vid Tritonia kan du använda de övriga Vasahögskolornas e-resurser, be personalen om hjälp!

Informatiker

Linda-Marie Evertson's picture
Linda-Marie Evertson
Kontakt:
Tritonia
PB 331 / Universitetsstranden 7
65101 Vasa

linda-marie.evertson@tritonia.fi
+358 29 4498273
Hemsida