Skip to main content

Pedagogiska ämnen: Tidskrifter och tidningar

Tidskrifters akademiska värde

Kom ihåg att tidskrifter har olika dignitet och inflytande! Ett sätt att få reda på tidskriftens akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifterna från 1-3 och du kan också hitta vilka vetenskapliga tidskrifter som finns inom olika ämnen.

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports.

Tidskrifter

Tryckta och elektroniska tidskrifter finns i Finna. Du kan bläddra i en alfabetisk lista, avgränsa enligt tema eller söka efter en specifik tidskrift.

Sök tidskrifter i Finna:

De tryckta tidskrifternas placering

Alla Tritonias tryckta tidskrifter finns på första våningen. De nyaste årgångarna finns i de låga hyllorna rakt framför trapporna, medan de äldre årgångarna finns i kompaktushyllorna. Tidskrifterna lånas ej hem.

 

Dagstidningar

Image result for pressreader

  • dagstidningar från hela världen t.ex. Västra Nyland, Östnyland, Hufvudstadsbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, The Guardian, Washington Post och Le Figaro. 

  • inhemska dagstidningar
  • tillgängligt vid Tritonia, Vasa

  • nyhetsarkiv för svenska dagstidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Aftonbladet Göteborgs-Posten och HBL

Image result for brages pressarkiv

  • urklippsarkiv för finlandssvenska dagstidningar, tidskrifter och publikationer