Gå till huvudinnehållet

Pedagogiska ämnen: Artiklar och databaser

Olika databastyper

Referensdatabaser innehåller hänvisningar till böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken.

Citeringsdatabaser innehåller information om var en författare, artikel eller bok har citerats, 

OBS! Många databaser är en blandning av referens- och fulltextdatabaser. En del av artiklarna kan finnas i fulltext medan det av andra bara finns abstraktet eller källhänvisningen.

Hur fungerar en vetenskaplig artikel?

Databaser inom det pedagogiska ämnesområdet

I databaserna kan du hitta information (artiklar, böcker, konferenspublikationer m.m.) om ett visst ämne. Vid Sök E-artiklar i Alma går det att söka i flera, men inte alla, databaser samtidigt. Sök därför också direkt i de enskilda databaserna. Följande databaser innehåller information från det pedagogiska ämnesområdet:

Lagstiftning och juridik

Google Scholar

Google Scholar Search

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save