Gå till huvudinnehållet

Pedagogiska ämnen: Avhandlingar

Avhandlingar i Finland och Norden

Pro gradu-avhandlingar i Vasa

Pro gradu-avhandlingar i elektronisk form finns i Åbo Akademis publikationsarkiv. Fr.o.m 1.8.2018 publiceras alla ÅA:s gradun elektroniskt, mer information om hur du publicerar din gradu finns här.

Äldre tryckta pro gradu-avhandlingar från ÅA i Vasa finns i magasin. Avhandlingarna lånas inte hem men kan beställas som läsesalslån. I Alma kan du kombinera sökorden gradu och ämnesord t.ex. gradu AND pedagogik för att få fram avhandlingar om ämnet. 

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar finns i elektronisk form fr.o.m år 2003 Åbo Akademis publikationsarkiv.

Tryckta doktorsavhandlingar finns i Agneta och i ämnessamlingarna. Exemplaren i Agneta lånas ej hem medan exemplaren i ämnessamlingarna har lånetid 28 dagar. Sök på signum ÅA Diss (avhandlingar gjorda i Åbo) och ÅA Vasa Diss (avhandlingar gjorda i Vasa) i Alma. 

 

Forskningsinformationssystemet AboCRIS

AboCRIS är Åbo Akademis forskningsinformationssystem. En av CRIS-systemets kärnfunktioner är att kvalitetssäkra universitetens data och processer. AboCRIS ger forskarna möjlighet att förutom information om publikationer även mata in uppgifter om sina aktiviteter inom forskning samt basinformation om utbildning och tidigare anställningar för att bygga upp en profil som blir synlig på den publika portalen.

Här hittar du pro gradu-avhandlingar

Nya doktorsavhandlingar inom pedagogik

Loading ...