Skip to main content

Pedagogiska ämnen: Avhandlingar

Avhandlingar i Finland och Norden

Forskningsdatabasen Artur

Artur är ÅA:s forskningsdatabas där forskarna ska registrera sina publikationer så att de blir synliga för resten av världen. I Artur kan man också bygga upp en egen digital CV.

Pro gradu-avhandlingar i Vasa

Pro gradu-avhandlingar från ÅA i Vasa finns på första våningen vid Universitetsstranden. Avhandlingarna lånas inte hem. I Finna kan du skriva in sökorden gradu och ämnesord t.ex. gradu AND undervisning för att få fram avhandlingar om olika ämnen. Avhandlingar från ÅA i Åbo finns i Alma 

Pro gradu-avhandlingar i elektronisk form finns i Åbo Akademis publikationsarkivSkribenten väljer om avhandlingen ska publiceras digitalt, därför finns en del avhandlingar enbart i tryckt form. Det rekommenderas att du gör din avhandling tillgänglig elektroniskt, instruktioner finns här.

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar finns i elektronisk form fr.o.m år 2003 Åbo Akademis publikationsarkiv.

Tryckta doktorsavhandlingar finns på första våningen och i ämnessamlingarna. Exemplaren på första våningen lånas ej hem medan exemplaren i ämnessamlingarna har lånetid 28 dagar. Sök på signum ÅA Diss (avhandlingar gjorda i Åbo) och ÅA Vasa Diss (avhandlingar gjorda i Vasa) i Finna. 

 

Nya doktorsavhandlingar inom pedagogik

Loading ...