Gå till huvudinnehållet

Energiteknik (Vasa): Tryckta böcker

Tryckta böcker

Alla tryckta böcker finns i vår söktjänst Alma, se hyllklasserna för mera detaljer om var olika ämnen är placerade. Kursböcker finns i Agneta och ämneslitteratur i energiteknik finns på Övre torget.  

Söktips: ämnesord

Publikationernas innehåll beskrivs med ämnesord som väljs ur tesaurusar. Om du söker med samma begrepp som använts i databasen ökar du chansen att hitta någonting. I tesaurusen hittas exempel på vidare, snävare och relaterade begrepp, vilket kan hjälpa mycket när du väljer sökord.

  • TEPA (Terminologicentralens termbank)
  • YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto)
  • ALLFO (Allmän finländsk ontologi)