Gå till huvudinnehållet

Energiteknik (Vasa): Tidskrifter och tidningar

Dagstidningar

Image result for pressreader

  • dagstidningar från hela världen, t.ex. The Guardian, The Independent, The Washington Post, Le Monde, Le Figaro och Dagens Nyheter.

  • inhemska dagstidningar

  • nyhetsarkiv för svenska dagstidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Aftonbladet Göteborgs-Posten och HBL

Tidskrifters akademiska värde

Kom ihåg att tidskrifter har olika dignitet och inflytande! Ett sätt att få reda på tidskriftens akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum (hakalogin krävs). Här klassificeras tidskrifterna från 1-3 och du kan också hitta vilka vetenskapliga tidskrifter som finns inom olika ämnen.

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports.