Skip to main content

Energiteknik (Vasa): Tidskrifter och tidningar

E-tidskrifter

Tidskrifterna, både tryckta och elektroniska, finns i Finna. Du kan bläddra i dem alfabetiskt, avgränsa enligt tema eller söka efter en specifik tidskrift.

Tryckta tidskrifter

Alla Tritonias tryckta tidskrifter finns på första våningen. De nyaste årgångarna finns i de låga hyllorna rakt framför trapporna. Äldre årgångar finns i kompakthyllorna. Tidskrifterna lånas ej hem.

Tidskrifters akademiska värde

Kom ihåg att tidskrifter har olika dignitet och inflytande! Ett sätt att få reda på tidskriftens akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifterna från 1-3 och du kan också hitta vilka vetenskapliga tidskrifter som finns inom olika ämnen.

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports.

Dagstidningar

Image result for pressreader

  • dagstidningar från hela världen, t.ex. The Guardian, The Independent, The Washington Post, Le Monde, Le Figaro och Dagens Nyheter.

  • inhemska dagstidningar
  • tillgängligt vid Tritonia, Universitetsstranden

  • nyhetsarkiv för svenska dagstidningar, t.ex. Svenska Dagbladet, Aftonbladet Göteborgs-Posten och HBL