Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Energiteknik (Vasa): E-böcker

E-böcker

En lista över Åbo Akademis e-bokstjänster hittas i denna guide. E-böckerna tillhandahålls av flera leverantörer och hur du gör för att läsa, låna eller skriva ut en bok kan variera.

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central innehåller e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom ÅAs nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför ÅAs nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med ÅA-användarnamn och -lösenord.

E-böckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner. Mer information om nedladdningen hittas här.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

InTech Open Access

InTech Open Access innehåller ca 2600 e-böcker inom geovetenskaper, elteknik, ingenjörsvetenskap, materialvetenskap, biovetenskaper, biologi, informationsvetenskap, datateknik och medicin, främst på engelska.

E-böckerna är open access d.v.s tillgängliga för alla utan kostnad.

InTechOpen är ett förlag som sedan 2004 gett ut vetenskapliga open access-publikationer inom naturvetenskaper, teknologi och medicin.

 

Ellibs

Ellibs innehåller ca 100 enskilda böcker från olika ämnesområden, främst på finska.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Lånetiden varierar mellan 1 eller 7 dygn. En kan returnera lånen tidigare (också de som lästs enbart i webbläsaren). Vissa böcker kan dessutom reserveras.

Biblio

Biblio innehåller e-böcker och ljudböcker främst på svenska, både vetenskaplig litteratur och skönlitteratur.

E-böckerna och ljudböckerna lånas med ÅAB:s lånekort och PIN-kod.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Alla Biblios böcker kan användas av flera samtidigt. 

Lånetiden är 28 dygn. En får låna max 3 böcker/vecka.