Skip to main content

Energiteknik (Vasa): E-böcker

E-böcker

En lista över Åbo Akademis e-bokstjänster hittas i Finna. E-böckerna tillhandahålls av flera leverantörer och hur du gör för att läsa, låna eller skriva ut en bok kan variera. Läs mer på ÅAB:s webbsidor och i Tritonias guide om e-böcker

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central (tidigare ebrary) innehåller över 120 000 e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom ÅAs nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför ÅAs nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med ÅA-användarnamn och -lösenord.

E-böckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner. Mer information om nedladdningen hittas här.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Lånetiden är 7-14 dygn. Man kan returnera lånen tidigare.

Boktips i Ebook Central

InTech Open Access

InTech Open Access innehåller ca 2600 e-böcker inom geovetenskaper, elteknik, ingenjörsvetenskap, materialvetenskap, biovetenskaper, biologi, informationsvetenskap, datateknik och medicin, främst på engelska.

E-böckerna är open access d.v.s tillgängliga för alla utan kostnad.

InTechOpen är ett förlag som sedan 2004 gett ut vetenskapliga open access-publikationer inom naturvetenskaper, teknologi och medicin.

 

Boktips i InTech Open Access

Ellibs

Ellibs innehåller ca 100 enskilda böcker från olika ämnesområden, främst på finska.

E-böckerna lånas med Tritonias lånekort och PIN-kod.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Ellibs' böcker kan bara läsas av en i gången, men Tritonia kan ha flera licenser till en och samma bok. 

Lånetiden varierar mellan 1, 7, 14 eller 28 dygn. Man kan returnera lånen tidigare (också de som lästs enbart i webbläsaren). Vissa böcker kan dessutom reserveras.

Boktips i Ellibs

Elib

Elib innehåller ca 16 000 e-böcker och ljudböcker främst på svenska, både vetenskaplig litteratur och skönlitteratur.

E-böckerna och ljudböckerna lånas med Tritonias lånekort och PIN-kod.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Ljudböckerna strömmas alltid över internet. Mer information om nedladdningen hittas här.

Alla Elibs böcker kan användas av många samtidigt. 

Lånetiden är 28 dygn. Man får låna max 2 böcker/vecka.

Boktips i Elib