Gå till huvudinnehållet

Energiteknik (Vasa): E-böcker

E-böcker

En lista över Åbo Akademis e-bokstjänster hittas i denna guide. E-böckerna tillhandahålls av flera leverantörer och hur du gör för att läsa, låna eller skriva ut en bok kan variera.

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central innehåller e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska.

Inom ÅAs nätverk kan e-böckerna sökas och läsas utan särskild inloggning. Utanför ÅAs nätverk (t.ex. hemifrån) krävs inloggning med ÅA-användarnamn och -lösenord.

E-böckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner. Mer information om nedladdningen hittas här.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

InTech Open Access

InTech Open Access innehåller ca 2600 e-böcker inom geovetenskaper, elteknik, ingenjörsvetenskap, materialvetenskap, biovetenskaper, biologi, informationsvetenskap, datateknik och medicin, främst på engelska.

E-böckerna är open access d.v.s tillgängliga för alla utan kostnad.

InTechOpen är ett förlag som sedan 2004 gett ut vetenskapliga open access-publikationer inom naturvetenskaper, teknologi och medicin.

 

Ellibs

Ellibs innehåller ca 100 enskilda böcker från olika ämnesområden, främst på finska.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Lånetiden varierar mellan 1 eller 7 dygn. En kan returnera lånen tidigare (också de som lästs enbart i webbläsaren). Vissa böcker kan dessutom reserveras.

Biblio

Biblio innehåller e-böcker och ljudböcker främst på svenska, både vetenskaplig litteratur och skönlitteratur.

E-böckerna och ljudböckerna lånas med ÅAB:s lånekort och PIN-kod.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Alla Biblios böcker kan användas av flera samtidigt. 

Lånetiden är 28 dygn. En får låna max 3 böcker/vecka.