Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Energiteknik (Vasa): Start

Academillbiblioteket

 

Åbo Akademis bibliotek i Academill öppnar i januari 2021. Resurserna är tillgängliga via ÅA:s söktjänst Alma

Academillbiblioteket ger i första hand service till studerande, forskare och personal vid Åbo Akademi i Vasa. Biblioteket är en del av Åbo Akademis bibliotek som är ett offentligt vetenskapligt bibliotek. Läs mera om ÅAB på bibliotekets webbplats.

Information om öppettider, bibliotekskort etc. hittas via följande GUIDE.  

Välkommen!

Användning av e-resurser

E-resurserna kan användas i ÅA:s datanät samt på distans. Logga in med ditt ÅA-användarnamn i Alma för att nå e-resurserna på distans

Bibliotekarie

Isabel Nygård-Anturaniemi's picture
Isabel Nygård-Anturaniemi
Kontakt:
Kontakt:
Tritonia
PB 331 / Universitetsstranden 7
65101 Vasa

isabel.nygard-anturaniemi@tritonia.fi
+358 29 4498229