Gå till huvudinnehållet

Energiteknik (Vasa): Artiklar och databaser

Olika databastyper

Referensdatabaser innehåller hänvisningar till böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken.

Citeringsdatabaser innehåller information om var en författare, artikel eller bok har citerats, 

OBS! Många databaser är en blandning av referens- och fulltextdatabaser. En del av artiklarna kan finnas i fulltext medan det av andra bara finns abstraktet eller källhänvisningen.

Hur väljer jag sökord?

Ämnesordlistor är ett bra hjälpmedel för att hitta sökord.

Databaser inom teknik och naturvetenskap

I databaserna kan du hitta information (artiklar, böcker m.m.) om ett visst ämne. Via funktionen Sök E-artiklar i Alma kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidigt. Sök därför också i de enskilda databaserna direkt:

Google Scholar

Google Scholar Search

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save

SciFinder