Gå till huvudinnehållet

Forskarservice: Handskrifter, bilder och specialsamlingar

Digitala arkiv och databaser

För att hitta primärmaterial behöver du kanske använda dig av ett arkiv. Många arkivsamlingar är sökbara på nätet och en del arkivmaterial kan rentav vara direkt tillgängligt digitalt.

Specialsamlingar

Biblioteket har många kultur- och vetenskapshistoriska värdefulla specialsamlingar. Det finns specialsamlingar som har tillhört enskilda personer, eller som tillhört en släkt, en gård eller böcker som behandlar ett geografiskt område.

  • Till specialsamlingarna hör bl.a. samlingen RAR som är en allmän samling böcker från 1500-, 1600- och 1700-talen, Schaumanska samlingen samt Gadolinska samlingen
  • Flera samlingar har uppförts i det nationella Unesco-världsminneprogrammet: Gadolinska samlingen (2017), Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling (2017) och Edvard Westermarcks arkiv (2021)
  • I Vasa finns flera värdefulla specialsamlingar
  • Specialsamlingarna är enbart delvis sökbara i Alma varvid även kortkatalogen på Boktornet bör användas.
 
Arkivsamlingarnas material

Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek består av Handskriftssamlingarna och Bildsamlingarna. Läs mera om materialet och Arkivsamlingarnas service på bibliotekets öppna webbplats.

  • Samlingarna har uppstått genom donationer huvudsakligen från privatpersoner, men också från företag och föreningar. Bland donatorerna finns flera författare, konstnärer och forskare som har anknytning till ÅA eller Åbo.
  • Materialet består av bland annat manuskript, brev, dagböcker, företagskorrespondens, fotografier och grafik från sent 1700 till tidigt 2000-tal.
  • Kontakta Arkivsamlingarna på förhand när du är intresserad av deras material och tjänster. De svarar gärna på frågor och hjälper dig med att söka källmaterial för uppsatser och avhandlingar.
 
Elektroniska friexemplar

Förutom de tryckta friexemplaren har biblioteket tillgång till ett elektroniskt friexemplarsmaterial. Materialet i sin helhet är tillgängligt på en dataterminal på Boktornet och kan inte kopieras. Det är möjligt att göra utskrifter.

 

Handskrifter och bilder

Handskrifter och bilder vid Åbo Akademis bibliotek hittas i Alma men är också sökbara i följande databaser:

Åbo Akademis vetenskapliga arkiv och museer

RITVA & Yle-samlingen


Sök i RITVA

Yle-samlingen innehåller alla TV-program som producerats av Rundradion f.o.m. 1957.

Sök i Yle-samlingen

Du kan endast söka i databaserna. För att se och lyssna på programmen måste du gå till friexemplarsdatorn i Boktornet. Personalen vid lånedisken hjälper dej!