Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskarservice: Källkritik och forskningsetik

Vilka källor kan jag lita på?

Lär dig handla forskningsetiskt och idka god källkritik.
Tänk efter när du hänvisar till information du hittar i böcker, tidskrifter eller på nätet. Vem har skrivit och publicerat informationen? Är den pålitlig? Hur ska jag presentera mina egna forskningsresultat?

Ansvarsfull forskning i Finland - Webbplats för forskningsetik och vetenskapskommunikation i Finland