Gå till huvudinnehållet

Forskarservice: Start

Välkommen!

Den här guiden innehåller allmän information om bibliotekets service för Åbo Akademis forskare.
Har du frågor om eller önskemål på hur vi kunde utveckla vår service, kontakta oss!

Mer information hittar du också i Åbo Akademis forskarportal.

Satelliten

Har du frågor gällande informationssökning eller problem med e-resurser? Vi hjälper dig med att hitta artiklar, använda e-böcker etc.
Logga in på Satelliten, vår tjänst på Zoom. Vi svarar på frågor varje torsdag kl. 11-13 från 19 januari till 11 maj.

https://aboakademi.zoom.us/j/64826904092