Skip to main content

Forskarservice: Forskning och publicering

Skaffa dig ett eget ORCID ID och/eller Researcher ID (Web of Science) när du börjar publicera din forskning!
Då blandas du och din forskning inte ihop med andra forskare med samma namn eller initialer.

Forskningsdatabasen Artur

Som lärare, forskare eller övrig personal vid Åbo Akademi kan och bör du registrera dina vetenskapliga publikationer i ÅAs forskningsdatabas Artur. På så sätt ökar du din forsknings synlighet på webben samt bidrar till att statens finansiering till ÅA ökar eftersom de inmatade publikationerna i Artur årligen rapporteras vidare till Undervisnings- och kulturministeriet.

Parallellpublicera om möjligt genom att ladda upp dina publikationer i fulltext i Artur (snabbguide på intranätet).

I JUULI-portalen hittar du information om forskningspublikationer från alla finländska universitet.

Open access (OA)

ÅA:s guide om open access

När du publicerar din forskning open access - i enlighet med Åbo Akademis policy för öppen vetenskap - kan den läsas avgiftsfritt och därmed nå fler läsare. Du kan antingen

  • publicera i Open Access-publikationer (mot APC-avgift, ibland gratis) eller i
  • hybridpublikationer (dvs prenumerationstidskrifter med avgiftsbelagd Open Access-service), och/eller
  • parallellpublicera genom att själv ladda upp en fulltextversion i ett öppet arkiv (t.ex. i publikationsdatabasen Artur).

Kolla om du får rabatt på open access-avgiften!

Utvärdering av forskningspublikationer

  • Bibliometrisk analys är ett sätt att - med hjälp av kvantitativa metoder - utvärdera vetenskapliga publikationer, författare och citeringar.
  • Julkaisufoorumi (JUFO) är ett nationellt projekt för evaluering och klassificering av forskningspublikationer.