Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskarservice: Böcker

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.
JUST NU HAR VI TILLGÅNG TILL FLER E-BÖCKER ÄN VANLIGT!

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central och Biblio (f.d. Elib)

Sök böcker i Alma


Allt tryckt efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Söktips
Använd booleska operatorer AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?) för att begränsa eller utöka din sökning. Flera söktips

Ämnesord
Böcker i Alma beskrivs med ämnesord som finns samlade i FINTO. Kolla här vilka ämnesord som används och få tips på vidare, snävare och relaterade begrepp. Detta ökar dina möjligheter att hitta relevant material!

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken något annat bibliotek i Åbo, låna den därifrån

I övriga fall kan du fjärrlåna boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF). För andra uppbärs en avgift

Sök i andra bibliotekskataloger

MELINDA - universitetsbibliotekens samkatalog

VOLTER - Åbo Universitet/Turun Yliopisto
Om du aktiverar ditt lånekort vid Åbo Universitets huvudbibliotek Feeniks får du tillgång till deras tryckta material. Du kan läsa och skriva ut elektroniskt material på datorer vid deras bibliotek.

Tillgång till e-resurser på distans

Så här använder du våra e-resurser på distans utanför campus

E-resursernas användarvillkor och licensavtal