Gå till huvudinnehållet

Hälsovetenskaper (Vasa): E-böcker

E-böcker

E-böckerna hittar du i Alma. E-böckerna tillhandahålls av flera leverantörer och hur du gör för att läsa, låna eller skriva ut en bok kan variera. Läs mer i guiden om e-böcker.

Ebook Central (tidigare ebrary)

Ebook Central innehåller e-böcker från olika ämnesområden, främst på engelska. Logga in via Alma med ÅA-användarnamn och -lösenord.

E-böckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner. Mer information om nedladdningen hittas här.

Största delen av Ebook Centrals böcker kan läsas av många samtidigt, men vissa är begränsade till enstaka läsare i gången.

Boktips i Ebook Central

Biblio

Biblio innehåller e-böcker och ljudböcker främst på svenska, både vetenskaplig litteratur och skönlitteratur.

E-böckerna och ljudböckerna lånas med ÅAB:s lånekort och PIN-kod.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Alla Biblios böcker kan användas av flera samtidigt. 

Lånetiden är 28 dygn. En får låna max 3 böcker/vecka.

Boktips i Biblio

Ellibs

Ellibs innehåller ca 100 enskilda böcker från olika ämnesområden, främst på finska.

Vissa böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra kräver nedladdning. Mer information om nedladdningen hittas här.

Lånetiden varierar mellan 1 eller 7 dygn. En kan returnera lånen tidigare (också de som lästs enbart i webbläsaren). Vissa böcker kan dessutom reserveras.