Gå till huvudinnehållet

Process- och systemteknik: Artiklar och tidskrifter

Sök artikel så här

  1. Finns tidskriften i elektronisk form vid ÅAB?
  2. Finns tidskriften i tryckt form vid ÅAB?
  3. Finns den vid Turun Yliopisto?
  4. Finns den tryckt form vid Depåbiblioteket?
  5. Fjärrlån från annat bibliotek

1. Sök e-tidskrift i Alma

2. Sök tryckt tidskrift i Alma

3. Sök hos Turun Yliopisto

4. Sök tryckt tidskrift hos Depåbiblioteket i Kuopio

Artikelkopior fås kostnadsfritt från Depåbibliotekeket

  1. Kontrollera i deras databas om de har numret du söker
  2. Beställ online. Välj fliken Artikel
  3. Skriv Finns vid Depå som anmärkning

5. Fjärrlån

Tips

Det finns en separat LibGuide om open access.

Dagstidningar och magasin

Mata in din publikation i AboCRIS (Pure)

Saknar tidskrift, konferens eller förlag JuFo-nivå? Skicka då in titeln här. Nya förslag får nivå 0-1. Vart 4:e år justeras alla nivåer. Nästa gång det sker är 2022.

Är något oklart? Blev något fel? Maila abocris[at]abo.fi!