Skip to main content

Process- och systemteknik: Patent

Patentscope (internationella patent)

European Patent Office (EPO)

Patent- och registerstyrelsen (PatInfo)

US Patent and Trademark Office (USPTO)

Egen uppfinning

Vill du söka patent för en egen uppfinning? Läs mer i forskarportalen under Innovationer. Du måste logga in för att se hela innehållet.

AI Teqmine

Analysera och evaluera patenterings- och kommersialiseringspotentialen av en forskningsidé/-uppfinning

  1. Öppna Teqmine
  2. Välj "Log in as an Organizational user"
  3. Skriv in din abo.fi-epostadress, login
  4. Skriv in ÅA-användarnamn och lösenord