Skip to main content

Process- och systemteknik: Avhandlingar

Tips

Det finns en separat LibGuide om e-gradun

Tryckta avhandlingar publicerade vid ÅA

Alla avhandlingar publicerade vid ÅA finns i biblioteket. I Alma ser du var de finns. 

  • Diplomarbeten från KTF, TkF, KT och FNT ges enbart som läsesalslån.
  • Diplomarbeten och pro gradu-avhandlingar från Inf.Beh. och DataVet. lånas normalt.
  • Doktorsavhandlingar från Boktornet (Signum HB...) som beställs före kl. 12 fås samma dag efter kl. 15. Om du beställer efter kl. 12 kan du hämta dina lån följande dag efter kl. 15.

På väg att disputera?

E-avhandlingar från ÅA