Gå till huvudinnehållet

Process- och systemteknik: Databaser

Scopus

Databas som innehåller 75 miljoner artiklar, böcker och konferenspublikationer från år 1970-.

Web of Science

Databas som innehåller över 90 miljoner artiklar, böcker, konferenspublikationer och patent.

Institute of Electrical and Electronics Engineers / Institution of Engineering and Technology (IEEE/IET)

Innehåller 3,5 miljoner artiklar, konferenspublikationer och standarder i informationsvetenskap, databehandling och elektroteknik.

 

Association for Computing Machinery (ACM)

Artiklar och konferenspublikationer i databehandling, datateknologi och informationsbehandling.

GoogleScholar

För att hemma komma åt det material ÅA har betalat licens för bör du göra följande inställning:
Settings, Library links, sök på Åbo och markera Akademi Akademi University Library –Fulltext ÅAB, save.

Knovel

Referenser och data för att lösa tekniska problem.

Energy & Power Source

Business Communications Company

Marknadsrapporter, överskådliga grafer och rådata, som hjälper vid marknadsbedömning, produkt- och konkurrensanalys, samt vid kartläggning av nya marknader och tillväxtmöjligheter.

Ecoinvent

Databas för livscykelanalys. Här finns LCI-data för mer än 19 000 processer, information om råmaterial, energiförbrukning, utsläpp, samt om produkter, biprodukter och avfall som uppstår i processen.

Hur läsa en vetenskaplig artikel? (5:10)

Science Direct (Elsevier)

Springer

Wiley

Journal of Visualized Experiments

Videon av experiment. Mest medicin, men även lite kemi, miljö och teknik.

  • Under fliken Research har vi tillgång till JoVE Journals
  • Under fliken Education, JoVE Science Education har vi tillgång till följande ämnen: Basic Biology, Chemistry, Psychology, Engineering och Environmental Sciences

RITVA & Yle-samlingen


Sök i RITVA

Yle-samlingen innehåller alla TV-program som producerats av Rundradion f.o.m. 1957.

Sök i Yle-samlingen

I RITVA kan man bara söka. För att se och lyssna på programmen måste du gå till friexemplarsdatorn i Boktornet. Personalen vid lånedisken hjälper dej!

Tutkain

TidningarGenom projekt Tutkain (2020-2022) tillgängliggör Nationalbiblioteket finländska tidningar utgivna 1930–2018 för forskningsändamål.

Logga in här med HAKA-användarnamn och -lösenord.

Så här får du tillgång till materialet (3:01)

Läs mera om projektet