Skip to main content

Process- och systemteknik: Böcker

Sök i Alma

Sök i andra bibliotekskataloger

Turun Yliopisto
Sök i Volter
Aktivera ditt bibliotekskort vid Feeniks (huvudbiblioteket) så får du kostnadsfritt tillgång till deras tryckta material. Du kan läsa och skriva ut digitalt material från färdigt inloggade datorer i biblioteken.

Tritonia i Vasa
Sök i Tria
Tritonia betjänar  Åbo Akademis enheter i Vasa och Jakobstad, Svenska handelshögskolans Vasaenhet, Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, samt Centria yrkeshögskolas enhet i Jakobstad. Studerande, forskare och personal i Åbo kan beställa Tritonias material som kostnadsfria fjärrlån.

Åbo stadsbibliotek
Sök i Vaski, samkatalogen för de allmänna biblioteken i Åbo och de omgivande kommunerna.