Skip to main content

Filosofi och genusvetenskap: Databaser

Olika databastyper

Referensdatabaser ger källhänvisningar om var du hittar böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken. 

Citeringsdatabaser ger information om var en författare, artikel eller bok har citerats. 

OBS! Många databaser är både referens- och fulltextdatabaser.

Databaser inom filosofi

I databaserna nedan kan du som studerar eller forskar i filosofi söka på innehållet i böcker och tidskrifter.

I PCI-sökning i Alma kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidig. Sök därför också i de enskilda databaserna direkt.

Google Scholar

Hitta ÅA-resurser via Google ScholarSettings → Library links → sök på ÅA och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB → save. 

Databaser relevanta för genusvetare

I databaserna nedan kan du som studerar eller forskar i genusvetenskap söka på innehållet i böcker och tidskrifter.

I PCI-sökning i Alma kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidig. Sök därför också i de enskilda databaserna direkt.

Nätverk

Andra biblioteksdatabaser