Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Filosofi och genusvetenskap: Hitta tidskrifter och tidningar

Tidskrifters akademiska värde

Med hjälp av tidskrifter håller du dig à jour med det senaste inom forskningen. Notera att tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala 1–3. 

Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports

I Alma hittar du både tryckta och elektroniska tidskrifter. Du kan bläddra i dem alfabetiskt, avgränsa enligt tema eller söka efter en specifik tidskrift.

Sök tidskrifter i Alma

Hittar du inte tidskriften?

Kolla samdatabasen Melinda
 

​I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln mot en avgift, vilket betyder att du får en kopia av denGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg.

Dagstidningar

Dagstidningar utgör ofta empiriskt material. På Boktornet får du tillgång till finlandssvenska tidningar sedan 1900-talets början, i huvudsak på mikrofilm. Sök i databasen Tidning.

Dagstidningar och artikeldatabaser på nätet

ePress: finska och finlandssvenska dagstidningar (de flesta fr.o.m. januari 2019) som kan läsas på campus av tre samtidigt.

Nationalbibliotekets digitaliserade inhemska tidningar och tidskrifter:

  • Material utgivet t.o.m. 1929 fritt tillgängligt på nätet
  • Material utgivet 1930–2018 tillgängligt med Haka-inloggning (ÅA-användarnamn och -lösenord)
  • Allt digitaliserat material (d.v.s. även 2019–) tillgängligt på s.k. friexemplarsdatorn på Boktornet

Pressreader: fullständig tillgång till dagstidningar från hela världen från idag och en vecka tillbaka.

Pressreader

 

 

Sök finlandssvenska tidningar (främst på mikrofilm)

Åbo Akademis biblioteks original- och mikrofilmsbestånd av inhemska (dags)tidningar finns i databasen Tidning:

Sökord:

Sökordet kan trunkeras med $ (t.ex. afton$). Tryck på enter för att starta sökningen. För att beställa fram material, kontakta biblioteket@abo.fi.