Gå till huvudinnehållet

Genusvetenskap: Ordböcker och uppslagsverk

Om ordböcker och uppslagsverk

Uppslagsverk är användbara källor till kontrollerad information. Nedan hittar du tips på såväl allmänna som specialiserade elektroniska uppslagsverk.

Här får du också tips på ordböcker som köpts in till biblioteket och sådana som är fritt tillgängliga på nätet.

En mer utförlig lista över elektroniska uppslagsverk och ordböcker hittas i Alma. Kom ihåg att ÅAB även har stora samlingar av tryckta uppslagsverk och ordböcker

Flerspråkiga e-ordböcker

  • Sanakirja.fi (MOT Ordböcker) omfattar Kielikones mest populära ordböcker, såväl allmänspråkliga som fackordböcker. Tjänsten fungerar utan inloggning inom ÅA:s nätverk men kräver att du skapar ett konto om du befinner dig utanför ÅA:s nätverk. 

Lista över alla bibliotekets elektroniska ordböcker finns i Alma. 

Digitala ordböcker: Svenska och nordiska språk

Svenska Akademiens ordböcker innehåller Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svenska ord (SO) samt Svenska Akademiens ordbok (SAOB).

Finlandssvensk dialektordbok

Digitala ordböcker: Engelska

Digitala ordböcker: Finska

Exempel på bibliotekets elektroniska uppslagsverk