Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Filosofi och genusvetenskap: Referenshantering

Om att referera

Att skriva akademiska texter är att ingå ett samtal med andra forskare. Därför är det viktigt att du klargör när du talar och när du överlåter ordet till någon annan. Det här gör du genom att hänvisa – referera till alla källor du använder i din text. På så sätt framgår tydligt vad som utgör underlaget för ditt resonemang och vad som är dina slutsatser. Tydliga hänvisningar stärker din argumentation och din trovärdighet som skribent.

Det finns olika referenssystem, såsom Harvard och APA. Vilken stil du ska använda bestäms vanligen av ditt ämne. Hör med din professor eller handledare om du är osäker på vilket referenssystem som används inom ditt ämne. En lista över vad som rekommenderas på de olika ämnena finns även nedan. Skriver du en text för publicering anges vanligen det referenssystem du bör använda i skribentanvisningarna.

Om du skriver ett omfattande arbete med många referenser kan du ta hjälp av av ett referenshanteringsprogram för att hålla ordning på dina referenser. Biblioteket ger stöd i gratisprogrammet Zotero.

För mera information, kolla också vår separata guide om Referenshantering och där fliken Zotero!
RefWorks, som nämns i guiden, kommer biblioteket bara att ha tillgång till året (2021) till slut.

      

Vilket referenssystem ska jag använda?

Vilket referenssystem du som studerande ska använda dig av beror på vilket ämne du studerar. Se listan nedan för att se vad som gäller för just ditt ämne!
 

  • Etnologi, folkloristik, kulturvetenskap: Harvard, eller valfritt.
  • Genusvetenskap: Ämnets referensguide (se nedan) eller valfritt