Skip to main content

Filosofi och genusvetenskap: Böcker

Sök böcker i Alma


 

Fråga biblioteket
Allt tryckt efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Söktips
Använd booleska operatorer AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?) för att begränsa eller utöka din sökning. Flera söktips

Ämnesord 
Böcker i Alma är beskrivna med ALLFO-ämnesord. Du kan använda dem i sökning och söka material som handlar om ett visst ämne. 

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

I övriga fall kan du fjärrlåna bokenGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift.

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central och Elib