Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Filosofi och genusvetenskap: Böcker

Sök böcker (tryckta och e-böcker) i Alma


 

Fråga biblioteket
Allt tryckt efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Söktips
Använd booleska operatorer AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?) för att begränsa eller utöka din sökning. Flera söktips

Ämnesord 
Tryckta böcker i Alma är beskrivna med ALLFO-ämnesord. Du kan använda dem i din sökning för att söka material som handlar om ett visst ämne. 

Hittar du inte boken vid ÅAB i Åbo?

Finns boken vid ÅAB i Vasa? Låna den gratis som ÅAB-lån! Dessa böcker hittas i Alma.

Finns boken på något annat bibliotek i Åbo? Låna den därifrån!
OBS! Nu i corona-tider kan du gratis fjärrlåna material (tryckt och elektroniskt) från Turun Yliopisto!

I övriga fall kan du fjärrlåna boken. För att hitta relevanta böcker kan du göra sökningar t.ex. i samdatabasen Melinda. Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift.

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central och Biblio.