Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Filosofi och genusvetenskap: Hitta böcker

Sök böcker (tryckta och elektroniska) i Alma

I vår databas Alma hittar du både tryckta böcker och eböcker. Du kan söka direkt i rutan nedan, eller gå till Alma på adressen abo.finna.fi.


 

Söktips
Hur ska jag göra upp min sökfråga i databasen? I Alma hittar du söktips, t.ex. om de booleska operatorerna AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?). Här hittar du också en video om hur du hittar en viss bok på biblioteket.

Ämnesord 
Tryckta böcker i Alma är beskrivna med ALLFO-ämnesord. Du kan använda dem i din sökning för att söka material som handlar om ett visst ämne. 

Fråga biblioteket
Allt tryckt efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Hittar du inte boken vid ÅAB i Åbo?

Finns boken vid ÅAB i Vasa? Låna den gratis som ÅAB-lån! Dessa böcker hittas i Alma och känns igen av texten (VASA).

Finns boken på något annat bibliotek i Åbo? , så som Turun Yliopisto, Åbo yrkeshögskola eller Åbo stadsbibliotek? Låna den därifrån!

I övriga fall kan du fjärrlåna boken. För att hitta relevanta böcker kan du göra sökningar t.ex. i samdatabasen Melinda. Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift.

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central (för engelspråkiga böcker) och Biblio (för svenskspråkiga böcker). Ebook Centrals böcker finns till största del i Alma, medan Biblios böcker inte hittas där. Läs mera om eboksdatabaserna och hur man lånar och läser eböcker här: