Skip to main content

Pedagogiska ämnen: Universitetspedagogik

Böcker om universitetspedagogik

På den här sidan hittar du universitetspedagogisk litteratur som används i Tritonias Edulabs kurs LIN 1. Se också underfliken Artiklar och länkar för mer material! 

OBS! Om en tryckt bok finns både i Åbo och Vasa, klicka på ÅA-symbolen för att hitta boken i Alma och Tritonia-symbolen för att hitta boken i Finna.

Referenslitteratur - Oheiskirjallisuus

Referenslitteratur - Oheiskirjallisuus

Läs mera om universitetspedagogik

För att hitta mer material om universitetspedagogik kan du göra en ämnesordssökning i Tritonias Finna och i Alma. Dessa länkar leder till färdiga sökningar i databaserna på finska och svenska:

Universitetspedagogik/Yliopistopedagogiikka i Tritonias Finna (Vasa)

Universitetspedagogik/Yliopistopedagogiikka i Alma (Åbo)